Για την «μετεξέλιξη» της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος στα Χανιά σε Σχολή Χημικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος

Η απόφαση της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης για την μετεξέλιξη της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος σε «Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος και Χημικών Μηχανικών», αποτελεί μια σαφώς αρνητική εξέλιξη για τα εργασιακά και τα μορφωτικά δικαιώματα των αποφοίτων, η οποία βέβαια απαντάει με αντιδραστικό τρόπο σε πραγματικά προβλήματα. Με την απόφαση αυτή εισάγονται στην πράξη δύο κύκλοι σπουδών, καθώς μετά από έναν κύκλο κοινών μαθημάτων, θα οδηγεί πρακτικά μέσω ενδοπανεπιστημιακών εξεταστικών φίλτρων κάποιου τύπου, τους φοιτητές σε δύο κατευθύνσεις, οι οποίες θα οδηγούν σε δύο διαφορετικά πτυχία. Καθώς υπάρχει αριθμητικό όριο στους φοιτητές που θα μπορούν να κατατάσσονται σε μία από τις δύο κατευθύνσεις, θα πρόκειται για μία σχολή στην οποία οι εισακτέοι δεν θα γνωρίζουν με τι πτυχίο και ποια δικαιώματα θα αποφοιτήσουν.

Στην κατεύθυνση αυτή το Πολυτεχνείο Κρήτης οδηγείται λόγω των εξελίξεων που έρχονται με το νέο αντι-εκπαιδευτικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης της ΝΔ, το οποίο φέρνει μείωση του αριθμού των εισακτέων στο δημόσιο πανεπιστήμιο, η οποία θα πλήξει κυρίως τις περιφερειακές σχολές σε όφελος των ιδιωτικών κολεγίων. Ιδιαίτερο πρόβλημα στα Χανιά αποτελεί η έντονη τουριστικοποίηση, η οποία μέσω της αύξησης του κόστους της στέγασης, οδηγεί όσους υποψήφιους φοιτητές μπορούνε να αποφεύγουν τις Σχολές της πόλης, με αποτέλεσμα την πτώση των βάσεων εισαγωγής σε αυτές. Τουριστικοποίηση στην οποία πάντως έχει συμβάλει και το ίδιο το Πολυτεχνείο Κρήτης, με την παραχώρηση του κτιρίου της 5ης Μεραρχίας (κατάληψη Rosa Nera) για την ανέγερση (ακόμα μίας) μεγάλης ξενοδοχειακής μονάδας. Επιπλέον, το ανταγωνιστικό περιβάλλον που διαμορφώνουν οι αξιολογήσεις και η διαφαινόμενη σύνδεσή τους με την χρηματοδότηση Σχολών και Ιδρυμάτων, οδηγούν τα πανεπιστημιακά ιδρύματα να ανταγωνίζονται μεταξύ τους, μεταξύ άλλων για το ποιος θα προλάβει να ιδρύσει ποια σχολή και ποιος θα προσελκύσει τους καλύτερους μαθητές – νέους φοιτητές, με αρνητικά αποτελέσματα για την δημόσια πανεπιστημιακή εκπαίδευση στο σύνολό της.

Διαβάστε ημοσιεύουμε την τοποθέτηση των Μαχόμενων Μηχανικών Περιβάλλοντος –για το θέμα της απόφασης της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος (Μη.Περ.) για την «μετεξέλιξη» της Σχολής σε Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος.

Σε σχέση με την επιχειρούμενη «μετεξέλιξη» της Σχολής Μη.Περ. έχουμε να καταθέσουμε τα εξής:

Πρόκειται για μια αντιδραστική πρωτοβουλία, μια πρόταση με πάρα πολλά κενά, η οποία πρέπει να αποσυρθεί και να καταδικαστεί από τους φοιτητικούς συλλόγους, τους επιστημονικούς συλλόγους και τους φορείς. Η πρόταση αυτή, που έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο και δρομολογείται προς υλοποίηση από το Υπουργείο Παιδείας, έρχεται να απαντήσει επί του αντιδραστικότερου στην πορεία απαξίωσης της Σχολής και των δικαιωμάτων των αποφοίτων.

Οι πρώτες σχολές (πρώην τμήματα) Μηχανικών Περιβάλλοντος που ιδρύθηκαν στην Ελλάδα ήταν στην Ξάνθη και στα Χανιά. Μετά την αποφοίτηση των πρώτων μηχανικών περιβάλλοντος ξεκίνησε ένας αγώνας από τους αποφοίτους για την αναγνώριση του επαγγέλματος στην αγορά εργασίας, σε αντίξοες συνθήκες, διότι κανένας εμπλεκόμενος φορέας (Υπουργεία, Πανεπιστήμιο Θράκης, Πολυτεχνείο Κρήτης, ΤΕΕ) δεν φρόντισε να εξασφαλίσει στοιχειώδες αντίκρισμα και δικαιώματα της ειδικότητας στην αγορά εργασίας. Είκοσι δύο χρόνια μετά την ίδρυση της σχολής στα Χανιά, εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ 99/2018) στο οποίο ορίστηκαν κάποια επαγγελματικά δικαιώματα για τους διπλωματούχους μηχανικούς περιβάλλοντος. Δύο χρόνια μετά το ΠΔ 99 και ενώ οι απόφοιτοι προσπαθούν να «κουτσοδουλέψουν» με όσα τους επέτρεψε η μνημονιακή αγορά και το Υπουργείο, οι καθηγητές της σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος αποφασίζουν, τη μετονομασία της Σχολής σε Μηχανικών Περιβάλλοντος και Χημικών Μηχανικών. Χωρίς καμία διαβούλευση, αγνοώντας τους συλλόγους φοιτητών και διπλωματούχων μηχανικών. Η κοινωνία των Χανίων γίνεται ξανά θεατής της έλλειψης δημοκρατίας και των αδιαφανών διαδικασιών που διέπουν τον τελευταίο καιρό την λειτουργία του ιδρύματος μετά και την υπουργοποίηση του κ. Διγαλάκη, ο οποίος ανέλαβε προσωπικά να προωθήσει και να προλάβει την ίδρυση σχολής Χημικών Μηχανικών στα Χανιά από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ) (προβλέπονταν από τον 4610/19 του Γαβρόγλου η ίδρυση σχολής Χημικών Μηχανικών με έδρα τα Χανιά από το ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.): Ο ορισμός της αριστείας και της επιστημοσύνης!

Είναι ιδιαίτερη η ευθύνη της τωρινής κυβέρνησης ΝΔ και της Κεραμέως, καθώς η «μετεξέλιξη» της Σχολής Μη.Περ. είναι η αντιδραστική απάντηση στην δρομολογούμενη θέσπιση της βάσης εισαγωγής στις πανελλήνιες για την είσοδο στα Πανεπιστήμια, που θα οδηγήσει στην περαιτέρω υποβάθμιση ή και στο κλείσιμο σχολών όπως οι Μη.Περ. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η βάση εισαγωγής στη Σχολή έχει πιάσει το ιστορικό χαμηλό των 7.325 μορίων, ενώ πτώση υπάρχει και στις άλλες σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης. Ευθύνη φέρει και η προηγούμενη κυβέρνηση καθώς ο νόμος Γαβρόγλου επιτάχυνε τις αναδιαρθρώσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η πρόταση των καθηγητών περιγράφει πως η νέα σχολή θα έχει ενιαίο πρόγραμμα σπουδών για τα δύο πρώτα έτη και στη συνέχεια οι φοιτητές θα επιλέγουν μεταξύ δύο διαφορετικών προγραμμάτων σπουδών που θα οδηγούν και σε δύο διαφορετικά διπλώματα (Χημικού Μηχανικού ή Μηχανικού Περιβάλλοντος). Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η πρόταση των καθηγητών: «Η κατανομή στο 3ο έτος μεταξύ των προγραμμάτων σπουδών ΧΜ και ΜΠ θα είναι κατά προτίμηση 50% ‐ 50% και κατ’ ελάχιστο 33% και μέγιστο 67% του συνόλου των εισακτέων ανά πρόγραμμα. Η κατάταξη των φοιτητών θα γίνεται με βάση την προτίμησή τους ή/και τον μέσο όρο βαθμολογίας τους σε ορισμένα μαθήματα του 1ου και 2ου έτους στο βαθμό που χρειάζεται παρέμβαση, ώστε να τηρηθεί ο παραπάνω κανόνας κατανομής». Με άλλα λόγια, οι «καλοί» φοιτητές θα λαμβάνουν το δίπλωμα της μίας από τις δύο ειδικότητες και οι υπόλοιποι, θα μετατρέπονται σε φοιτητές «δεύτερης κατηγορίας» καταδικαζόμενοι έτσι να σπουδάσουν την υποδεέστερη ειδικότητα, δημιουργώντας εντός του τμήματος ένα νέο σύστημα κατάταξης φοιτητών ανάμεσα σε δυο υποσχολές. Πρόκειται για μια παγκόσμια πατέντα που εφαρμόζει για άλλη μια φορά το Πολυτεχνείο Κρήτης, όπως πριν είκοσι χρόνια με τη θέσπιση των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ), όπου μετά από πολύμηνο αγώνα των φοιτητών και της Χανιώτικης κοινωνίας τα ΠΣΕ ακυρώθηκαν ανεπιστρεπτί. Πόσο συνταγματική είναι η παραπάνω διαβλητή και άνιση μεταχείριση μεταξύ των φοιτητών της ίδιας σχολής;

Η «μετεξέλιξη‐υποβάθμιση» της Σχολής μας, έρχεται σε συνέχεια της υποβάθμισης του επιστημονικού κύρους της σχολής μας και του επαγγέλματος Μη.Περ. καθώς με τη ΝΔ και την τροπολογία της Κεραμέως, εξισώνονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων ΑΕΙ με αυτά των αποφοίτων ιδιωτικών κολεγίων. Αυτή η «μετεξέλιξη‐υποβάθμιση» της σχολής Μη.Περ σημαίνει και την υποβάθμιση έως και την κατάργηση της ειδικότητας και διευκολύνει τους ιδιοκτήτες των κολεγίων. Η δε μεθόδευση των τετελεσμένων αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης καθηγητών και Συγκλήτου αντιγράφει πλήρως την τακτική της ΝΔ, που προκλητικά εκμεταλλευόμενη το ειδικό καθεστώς απαγορεύσεων συνάθροισης και προστίμων, και αξιοποιώντας την αδυναμία να ενημερωθούν οι φοιτητές και οι απόφοιτοι και να δράσουν συλλογικά, εξισώνει τα πτυχία μας με αυτά των κολεγίων, χωρίς καμία διαβούλευση με τους συλλόγους, τους επιστημονικούς φορείς και τις Σχολές!!

Η “μετεξέλιξη” της σχολής είναι παντελώς ασύνδετη με την ανάπτυξη και ολοκλήρωση του επιστημονικού πεδίου του μηχανικού περιβάλλοντος και την επαγγελματική κατοχύρωση του στην αγορά εργασίας. Στην πρόταση των καθηγητών και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο τεκμηρίωσης της σκοπιμότητας μετεξέλιξης της Σχολής, οι καθηγητές μας αφιέρωσαν μόνο 1 σελίδα από τις 29 σελίδες της πρότασης, γράφοντας.. αερολογίες!! Συγκεκριμένα, αναφέρουν: “..Η προτεινόμενη σχολή ΧΜ&ΜΠ θα διαφοροποιηθεί από τα υφιστάμενα τμήματα, τόσο της Χημικής Μηχανικής όσο και της Μηχανικής Περιβάλλοντος που λειτουργούν στην Ελλάδα, παρέχοντας πρωτοποριακές γνώσεις σε επιστημονικά πεδία αιχμής…” Στη συνέχεια, στο ίδιο κεφάλαιο γίνεται σύνδεση της νέας υβριδικής σχολής με τη “γεωστρατηγική θέση της Κρήτης σε σχέση με τις πρόσφατες ανακαλύψεις των τεράστιων αποθεμάτων υδρογονανθράκων στην Λεκάνη της Νοτιο‐Ανατολικής Μεσογείου” και τον “νέο αναβαθμισμένο ρόλο που πρέπει να αναλάβει η Σχολή”. Αλήθεια πόσο σχετίζονται οι προτάσεις αυτές με την διαμόρφωση ολόπλευρου γνωστικού αντικειμένου των αποφοίτων της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος, πόσο οι προτάσεις αυτές διασφαλίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων, πόσο σχέση έχουν με την έρευνα και την επιστήμη του μηχανικού? Προφανώς καμία. Ενδιαφέρονται αποκλειστικά και μόνο για τη δίκη τους ερευνητική κατοχύρωση και εξέλιξη και πως θα φάνε και αυτοί από την «πίτα του πετρελαίου». Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι η λέξη πετρέλαιο υπάρχει στην πρόταση πάνω από δέκα φορές!

Η πρόταση των καθηγητών υποβαθμίζει ακόμα περισσότερο τις υπάρχουσες ελλιπείς υποδομές σε έμψυχο δυναμικό και εργαστήρια: Αυτό γιατί οι ίδιοι άνθρωποι και τα ίδια εργαστήρια καλούνται τώρα να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες δύο σχολών. Ιδιαίτερα μετά το 2ο έτος όπου πληθαίνουν αυτές οι ανάγκες έμψυχο δυναμικό και εργαζόμενοι θα μοιραστούν στα δύο. Είναι χαρακτηριστικό ότι η πρόταση των καθηγητών όχι μόνο δεν ζητάει πόρους προκειμένου να εξασφαλίσει ακαδημαϊκή και επιστημονική επάρκεια για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες που επιφέρει, αλλά αντίθετα επαίρεται για το χαμηλό κόστος. Αντίθετα η πρόταση της «μετεξέλιξης» της σχολής δεν κάνει τον κόπο να αναφερθεί στα πραγματικά προβλήματα της φοίτησης, όπως το οξύ πρόβλημα φοιτητικής στέγασης στην πόλη.

Καλούμε για την απόσυρσή της «μετεξέλιξης» της Σχολής για όλους τους παραπάνω λόγους και επιπλέον γιατί μπορεί και πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει Σχολή, ικανή να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις της μηχανικής για το περιβάλλον και τον άνθρωπο, στην κατεύθυνση παροχής ενιαίας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με αποκλειστικά ενιαία 5ετή προγράμματα σπουδών, χωρίς διασπάσεις σε κύκλους, τα οποία θα συνεπάγονται πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα.

Ως Μαχόμενοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος δηλώνουμε ότι θα αγωνιστούμε με κάθε μέσο για να μην μετεξελιχθεί η σχολή μας στη νέα υβριδική σχολή «2 σε 1», γιατί δεν λύνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στην αγορά εργασίας ο Μηχανικός Περιβάλλοντος, αντίθετα τα ομολογεί και τα οξύνει. Καλούμε σε συντονισμό τους το φοιτητικό κίνημα, τους συλλόγους φοιτητών και αποφοίτων μηχανικών περιβάλλοντος για τις ενέργειες μας από εδώ και στο εξής.