Ψήφισμα προς την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ για την εξίσωση των αποφοίτων των Κολεγίων με τους διπλωματούχους μηχανικούς

Το #block_TEE – αριστερή κίνηση εργαζόμενων & άνεργων μηχανικών, κατέθεσε το ακόλουθο ψήφισμα για την εξίσωση των αποφοίτων των κολεγίων με τους διπλωματούχους μηχανικούς στην πρώτη τακτική Αντιπροσωπεία:

Η αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας των κολεγίων και των 3ετών Bachelor του εξωτερικού, με τα διπλώματα των ενιαίων 5ετών κύκλων σπουδών των μηχανικών, έρχεται σε συνέχεια της προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας στην ευρωπαϊκή Οδηγία 2005/36/ΕΚ. Προωθήθηκε με το άρθρο 168 του νόμου «Επενδύω στην Ελλάδα», καθώς και με την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση για τα προσόντα του προσωπικού της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι παραπάνω ρυθμίσεις εξισώνουν προγράμματα σπουδών και επαγγελματικά δικαιώματα προς τα κάτω και πλήττουν τα εργασιακά δικαιώματα των μισθωτών και οιονεί μισθωτών μηχανικών και τεχνικών. Στην ίδια κατεύθυνση του κατακερματισμού επαγγελματικών και εργασιακών δικαιωμάτων επιδρούν οι καταρτίσεις, οι πιστοποιήσεις, τα ειδικά επαγγελματικά δικαιώματα, τα σχετικά μητρώα, ο πολλαπλασιασμός των πρακτικών ασκήσεων, κ.ά. Έχει ήδη διαμορφωθεί στην ελληνική αγορά εργασίας, ένα πλήρως κατακερματισμένο πεδίο, τόσο κάθετα (απόφοιτοι ΑΕΙ, απόφοιτοι ΤΕΙ, απόφοιτοι Κολλεγίων, κ.ά.), όσο και οριζόντια (πολλαπλές νέες ειδικότητες μέσω της αναγνώρισης διαφορετικών κύκλων σπουδών του εξωτερικού). Οι διαφορετικές ταχύτητες και διαδικασίες πρόσβασης σε κατακερματισμένα επαγγελματικά δικαιώματα, σε συνέχεια και του Π.Δ. 99/2018, θα πλήξει τα δικαιώματα όλων όσων προσπαθούν να ζήσουν από την δουλειά τους στον κλάδο των μηχανικών/τεχνικών και απλά θα προσφέρει στις μεγάλες τεχνικές εταιρείες τον φθηνότερο εργαζόμενο με τα χαρακτηριστικά που θέλουν για το επιμέρους έργο που θέλουν, σε μια ελαστικοποιημένη και συγκεντροποιημένη αγορά εργασίας.

Απαιτούμε την απόσυρση όλων των νομοθετημάτων εξίσωσης των κολεγίων με τα διπλώματα των μηχανικών. Απαραίτητος όρος αντίστασης είναι η απειθαρχία στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και οι κινητοποιήσεις μηχανικών, τεχνικών, φοιτητών, μαθητών, στην κατεύθυνση μιας ενιαίας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με αποκλειστικά ενιαία 5ετή προγράμματα σπουδών χωρίς διασπάσεις σε κύκλους, τα οποία θα οδηγούν σε πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα, χωρίς επιμέρους πιστοποιήσεις και καταρτίσεις.

Στην κατεύθυνση αυτή, το ΤΕΕ στηρίζει τις κινητοποιήσεις ενάντια στην εξίσωση των αποφοίτων των Κολεγίων με τους διπλωματούχους μηχανικούς.