Αποτελέσματα εκλογών Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών 2018

Πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών, τόσο στην Αθήνα όσο και στα κατά τόπους παραρτήματα του Σωματείου σε Πάτρα, Λάρισα, Χανιά και Ηράκλειο.

Οι εκλογές χαρακτηρίστηκαν από την άνοδο της συμμετοχής και η κατανομή των εδρών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου έχει ως εξής: η Αριστερή Πρωτοβουλία Τεχνικών καταλαμβάνει 3 έδρες, η ΕΣΑΚ 2 το ΡΙΣΤάΡΤ 1 έδρα και η Συνάρτηση (πρωτοεμφανιζόμενη παράταξη προσκείμενη στον ΣΥΡΙΖΑ) 1 έδρα.

Σε ότι αφορά το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, η Αριστερή Πρωτοβουλία Τεχνικών κατέλαβε 7 έδρες, η ΕΣΑΚ 5, το ΡΙΣΤάΡΤ 2, η Συνάρτηση 1 και η ΕΡΓΑΣ-Ταξική πορεία 1 έδρα. 

Τα αποτελέσματα που δημοσιεύουμε είναι ανεπίσημα (σε παρένθεση τα αποτελέσματα των προηγούμενων εκλογών).

ΣΥΝΟΛΙΚΑ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ

Ψηφίσαντες ................................................1539 (1377)
Άκυρα - Λευκά................................................14 (6)
1) Αριστερή Πρωτοβουλία Τεχνικών.....691 (671)
2) ΕΣΑΚ ....................................................502 (452)
3) ΡΙΣΤάΡΤ..................................................176 (221)
4) Συνάρτηση................................................123 (-)
5) ΕΡΓΑΣ - Ταξική Πορεία ....................................33 (27)

ΑΘΗΝΑ

Ψηφίσαντες ................................................???? (1165)
Άκυρα - Λευκά.................................................? (6)
1) Αριστερή Πρωτοβουλία Τεχνικών........583 (567)
2) ΕΣΑΚ ....................................................397 (359)
3) ΡΙΣΤάΡΤ..................................................168 (213)
4) Συνάρτηση................................................113 (-)
4) ΕΡΓΑΣ - Ταξική Πορεία.....................................27 (22)

ΠΑΤΡΑ

Ψηφίσαντες .................................................?? (53)
Άκυρα - Λευκά................................................? (0)
1) ΕΣΑΚ ....................................................31 (27)
2) Αριστερή Πρωτοβουλία Τεχνικών......24(23)
3) ΡΙΣΤάΡΤ...................................................1 (3)
4) Συνάρτηση.................................................6 (-)
5) ΕΡΓΑΣ - Ταξική Πορεία.....................................? (0)

ΛΑΡΙΣΑ

Ψηφίσαντες .................................................?? (45)
Άκυρα - Λευκά................................................? (0)
1) ΕΣΑΚ ....................................................32 (30)
2) Αριστερή Πρωτοβουλία Τεχνικών.........16 (14)
3) ΡΙΣΤάΡΤ...................................................2 (1)
4) Συνάρτηση.................................................3 (-)
5) ΕΡΓΑΣ - Ταξική Πορεία.....................................1 (0)

ΧΑΝΙΑ

Ψηφίσαντες .................................................?? (74)
Άκυρα - Λευκά................................................? (0)
1) Αριστερή Πρωτοβουλία Τεχνικών............37 (40)
2) ΕΣΑΚ ....................................................29 (31)
3) ΡΙΣΤάΡΤ...................................................1 (1)
4) Συνάρτηση.................................................0 (-)
5) ΕΡΓΑΣ - Ταξική Πορεία ....................................1 (2) 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ψηφίσαντες ................................................56 (55)
Άκυρα - Λευκά...............................................3 (2)
1) Αριστερή Πρωτοβουλία Τεχνικών...........31 (27)
2) ΕΣΑΚ ...................................................13 (5)
3) ΡΙΣΤάΡΤ..................................................4 (3)
4) Συνάρτηση................................................1 (-)
4) ΕΡΓΑΣ - Ταξική Πορεία ...................................4 (3)

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ

Ψηφίσαντες ................................................1203 (1099)
Άκυρα - Λευκά.................................................5 (4)
1) Αριστερή Πρωτοβουλία Τεχνικών.........521 (531)
2) ΕΣΑΚ ....................................................394 (343)
3) ΡΙΣΤάΡΤ..................................................162 (200)
4) Συνάρτηση.................................................97 (-)
4) ΕΡΓΑΣ - Ταξική Πορεία ....................................24 (21)