ενημέρωση από την εκλογή της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ

Το Σάββατο 8/4 έλαβε χώρα η σύγκλιση της αντιπροσωπείας του ΤΕΕ για την ολοκλήρωση της εκλογής των οργάνων.

Ως block_tee είχαμε απευθύνει δημόσιο κάλεσμα για τη συγκρότηση ενός κοινού ψηφοδελτίου για τη ΔΕ και για μια μαχητική αντιδιαχειριστική και ανατρεπτική παρέμβαση εντός εκτός και εναντίον του ΤΕΕ. (Δείτε και την ανακοίνωσή μας εδώ)

Αγωνιστές από το block_tee, την ΑΑΣΜΗ, τον ΑΧΜΜΕΤ και το ΑΡΑΓΕΣ συγκρότησαν ένα κοινά αποδεκτό ψηφοδέλτιο, στην βάση ενός αντικυβερνητικού, αντιδιαχειριστικού, και ανατρεπτικού προγράμματος.

Συμφωνήθηκε η ισότιμη εναλλαγή στο όργανο με τέσσερεις θητείες.  Η σειρά εκπροσώπησης κι εναλλαγής στο Αριστερό Αγωνιστικό Ψηφοδέλτιο είναι η ακόλουθη:

Ε. Μπούκη, (1η θητεία)

Δ. Γεωργάκης,(2η θητεία)

Γ. Γιαννόπουλος (3η θητεία)

Γ. Μάντζαρης (4η θητεία)

Κατατέθηκαν 16 ψηφοδέλτια για τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής από τα οποία  εκλέχθηκαν τα 15. 

Τα αποτελέσματα είναι τα παρακάτω (σε παρένθεση αυτός που εκλέγεται):

ψήφισαν: 196

άκυρα:

λευκά:

 1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ: 12 ψήφοι (Κουτζής)
 2. ΔΗΠΑΜ κλπ: 12 ψήφοι (Καψάσκης)
 3. ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ: 14 ψήφοι (Μπούκη)
 4. ΔΥΝΑΜΗ – ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ: 12 ψήφοι (Αντιβαλίδης)
 5. ΠΡΟΟΔΟΣ κλπ: 11 ψήφοι ( δεν εκλέχθηκε)
 6. ΔΚΜ1: 13 ψήφοι (Στασινός)
 7. ΔΚΜ2: 12 ψήφοι (Ψωμιάδης)
 8. ΔΚΜ3: 12 ψήφοι (Ξιφαράς)
 9. ΔΚΜ4: 12 ψήφοι (Τσώνης)
 10. ΔΚΜ5: 12 ψήφοι (Σχιούνας)
 11. ΡΠΜ: 13 ψήφοι (Ανδρεδάκης)
 12. ΕΛΕΜ: 12 ψήφοι (Κυριακόπουλος)
 13. ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ: 12 ψήφοι (Ακριτίδης)
 14. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – ΡΠΜ: 11 ψήφοι (Γιανναδάκης) 
 15. ΔΗΣΥΜ1: 15 ψήφοι (Μήλης) 
 16. ΔΗΣΥΜ2: 11 ψήφοι (Ηλίας) 

Λόγω ισοψηφίας για την 15η έδρα της ΔΕ έγινε κλήρωση μεταξύ του 5ου (ΠΡΟΟΔΟΣ κλπ)  του 14ου (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – ΡΠΜ) και του 16ου ψηφοδελτίου (ΔΗΣΥΜ2) μια και τα συγκέντρωσαν από 11 ψήφους. Στην κλήρωση έμεινε εκτός το 5ο ψηφοδέλτιο (ΠΡΟΟΔΟΣ κλπ).

1η ψηφοφορία για εκλογή Προέδρου ΤΕΕ

ψήφισαν: 165

λευκά: 7

άκυρα: 1

 1. Ακριτίδης Χρόνης 48
 2. Στασινός Γιώργος ΔΚΜ:   109 (εκλέχθηκε)

1η ψηφοφορία για εκλογή Α’ Αντιπροέδρου  

ψήφισαν: 136

λευκά: 34

άκυρα: 9

 1. Μήλης Νικόλαος (ΔΗΣΥΜ – μοναδικός υποψήφιος ):   93

ακολουθεί 2η ψηφοφορία επειδή δεν συγκέντρωσε 101 ψήφους στην 1η.

2η ψηφοφορία για εκλογή Α’ Αντιπροέδρου  

ψήφισαν: 137

λευκά:

άκυρα:

 1. Μήλης Νικόλαος (ΔΗΣΥΜ – μοναδικός υποψήφιος ):  91 εκλέχθηκε

 

1η ψηφοφορία για εκλογή Β’ Αντιπροέδρου  

ψήφισαν:

λευκά:

άκυρα:

 1. Ανδρεδάκης Νικόλαος (ΡΠΜ – μοναδικός υποψήφιος ): εκλέχθηκε με 103 ψήφους

Οι υπόλοιπες 2 θέσεις θα καλυφθούν στην επόμενη συνεδρίαση Αντιπροσωπείας.