Κυβερνητική τροπολογία: Με πτυχία κολεγίων θα πραγματοποιείται η εγγραφή στο ΤΕΕ

Ψήφισμα για την εξίσωση των αποφοίτων των Κολεγίων με τους διπλωματούχους μηχανικούς και την σχετική τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας

Κατατέθηκε από το #block_tee ενόψει της Σύγκλησης της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. (19 Δεκεμβρίου 2020)

Η αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας των κολεγίων και των 3ετών Bachelor του εξωτερικού, με τα διπλώματα των ενιαίων 5ετών κύκλων σπουδών των μηχανικών, έρχεται σε συνέχεια της προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας στην ευρωπαϊκή Οδηγία 2005/36/ΕΚ. Προωθήθηκε με το άρθρο 168 του νόμου «Επενδύω στην Ελλάδα», το οποίο επιτάχυνε και αυτοματοποίησε την διαδικασία αναγνώρισης. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η πρόσφατη τροπολογία «Ρυθμίσεις για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας – Τροποποιήσεις του π.δ. 38/2010» που προβλέπει την αυτόματη και υποχρεωτική εγγραφή στον αντίστοιχο επαγγελματικό φορέα των αποφοίτων αυτών με την αποστολή σχετικής βεβαίωσης.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, κατά την συνήθη πλέον άκρως αντιδημοκρατική της πρακτική, πέρασε την τροπολογία καταθέτοντάς την εκπρόθεσμα, αιφνιδιαστικά και χωρίς οποιονδήποτε διάλογο, κάνοντας ένα ακόμη δώρο στα ιδιωτικά κολλέγια σε βάρος της δημόσιας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Οι παραπάνω ρυθμίσεις εξισώνουν προγράμματα σπουδών και επαγγελματικά δικαιώματα προς τα κάτω και πλήττουν τα εργασιακά δικαιώματα των μισθωτών και οιονεί μισθωτών μηχανικών και τεχνικών. Στην ίδια κατεύθυνση του κατακερματισμού επαγγελματικών και εργασιακών δικαιωμάτων επιδρούν οι καταρτίσεις, οι πιστοποιήσεις, τα ειδικά επαγγελματικά δικαιώματα, τα σχετικά μητρώα, ο πολλαπλασιασμός των πρακτικών ασκήσεων, κ.ά. Έχει ήδη διαμορφωθεί στην ελληνική αγορά εργασίας, ένα πλήρως κατακερματισμένο πεδίο, τόσο κάθετα (απόφοιτοι ΑΕΙ, απόφοιτοι ΤΕΙ, απόφοιτοι κολεγίων, κ.ά.), όσο και οριζόντια (πολλαπλές νέες ειδικότητες μέσω της αναγνώρισης διαφορετικών κύκλων σπουδών του εξωτερικού). Οι διαφορετικές ταχύτητες και διαδικασίες πρόσβασης σε κατακερματισμένα επαγγελματικά δικαιώματα, θα πλήξει τα δικαιώματα όλων όσων προσπαθούν να ζήσουν από την δουλειά τους στον κλάδο των μηχανικών/τεχνικών και απλά θα προσφέρει στις μεγάλες τεχνικές εταιρείες τον φθηνότερο εργαζόμενο με τα χαρακτηριστικά που θέλουν για το επιμέρους έργο που θέλουν, σε μια ελαστικοποιημένη και συγκεντροποιημένη αγορά εργασίας.

Απαραίτητος όρος της αντίστασης στο σκηνικό που διαμορφώνεται είναι η απειθαρχία στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και οι κινητοποιήσεις μηχανικών, τεχνικών και φοιτητών στην κατεύθυνση μιας ενιαίας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με αποκλειστικά ενιαία 5ετή προγράμματα σπουδών χωρίς διασπάσεις σε κύκλους και τα οποία θα οδηγούν σε διπλώματα με πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα.

Απαιτούμε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να καταργήσει την επίμαχη τροπολογία της τελευταίας στιγμής καθώς και όλα τα νομοθετήματα εξίσωσης των κολεγίων με τα διπλώματα των μηχανικών. Σε κάθε περίπτωση το ΤΕΕ πρέπει να αρνηθεί να εφαρμόσει την συγκεκριμένη τροπολογία και κάθε νομοθέτημα στην ίδια κατεύθυνση και να στηρίξει κινητοποιήσεις εναντίον της, χωρίς διαδικασίες «διαβάθμισης τεχνικής ευθύνης» οι οποίες θα εντείνουν τον κατακερματισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων.